istanbul escorts female
istanbul escort bayan
şişli escort

bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Bugun...(OPBK) ön inceleme raporunu kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI 26.08.2021

facebook-paylas
Tarih: 26-08-2021 19:05

(OPBK) ön inceleme raporunu kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz.

28 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan Akdeniz ve Ege bölgemizdeki yangınlar 56 ilde 302 orman alanında 247 ziraat alanda olmak üzere 549 noktada meydana gelmiştir Türkiye’de nemin %30 Sıcaklığın 30 santigrat seviyesinde rüzgâr hızının da saatte 30 km olduğu durumlarda orman yangınları için kırmızı alarm verilir.

ABD’i, Kanada, Avustralya ve Fransalı bilim adamları nemin %20 nin  altında, sıcaklığın 40°’de,  rüzgârında 40 km saate ulaştığı yangınlarda söndürme çalışması yapılamayacağına, yerleşim yerleri ve can güvenliği haricinde bir çalışma yapılmaması gerektiğine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmışlardır

Akdeniz ve Ege bölgemizden başlayıp 56 ilimizde cereyan eden yangınlarda nemin %9 seviyelerine kadar indiği,  sıcaklığın 40° seviyelerinde seyrettiği rüzgâr hızının da 50 km‘nin üzerine çıktı bir dönemde 16 günlük bir zaman diliminde bu 549 noktadaki yangın kontrol altına alınmıştır Buda şunu göstermektedir ki Orman Genel Müdürlüğü ve Ateş Savaşçısı orman mühendisi memur ve işçilerimiz bu noktada başarılı bir sınav vermişlerdir.

Bir yandan güneyde orman yangınları bir yandan da Karadeniz bölgesinde selleri felakete dönüşmüş boyutta yaşadık. Artık bu dakikadan itibaren gerek yangın ve sel öncesi gerek  yangın ve sel olayı yaşandıktan sonra ki müdahale süreçleri, gerekse de yangın ya da sel sonrası alınması gereken tedbirler konusunda artık detaylı düşünme ve bilimsel verileri masaya yatırma dönemindeyiz.

Bu konuda Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu çalışmalarını başlatmış olup çalışmaları sonucunda çıkacak olan raporu gerek ülkemizin gerekse tüm Doğa  Çevre ve Orman sevgisine sahip kamuoyunun bilgisine sunacağız

Orman Mühendisleri Odası olarak bu süreçle ilgili bizzat şahsım ve yönetim ekibimiz ve üyelerimizin sahada müşade ettiği verileri değerlendirdiğimizde önümüze yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birlikleri ile ilgili somut veriler çıkmıştır

Devletimizin hava filosu envanterine Türkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alması gerektiğini ve Orman Genel Müdürlüğü’nün işçi memur mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu (OPBK) ön inceleme raporunu kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz.26.08.2021

                                                                                                                Hasan TÜRKYILMAZ                                                                                                       

                                                                                                                     Genel Başkan

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu

ÜLKEMİZİN  AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİNDE 28 TEMMUZ-12 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARI  HAKKINDA

ÖN İNCELEME RAPORU

Orman yangınları ormanı olan ülkelerin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ülkemizin  ormanlarında da her yıl yaz aylarında bu gerçekle karşı karşıya kalırız.  Ancak bu yıl Akdeniz ve Ege Bölgelerinde  Antalya ve Muğla illerimizde Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan orman yangınları yüz yıllık ormancılık tarihinde emsali görülmemiş bir afet haline gelmiş ve önemli can, mal ve orman kayıplarına neden olmuştur.

Orman yangınları sadece ülkemizde değil bütün Akdeniz ülkelerinde, ABD, Rusya, Kanada, Avusturalya gibi gelişmiş birçok ülkede de meydana gelmiş ve büyük yıkımlara  neden  olmuştur. Halen birçok ülkede orman yangınları devam etmektedir.

Yangınların böylesi büyük bir afet haline gelmesi üzerine yapılan yoğun inceleme ve araştırmalar neticesinde bu durumun  ana nedenlerinin başında küresel ısınma  ve iklim değişikliklerinin geldiği  tespit edilmiştir. Bunların da başında  yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve rüzgar hızı yangının şiddetini arttırıcı en önemli etkenler olarak önümüze çıkmaktadır.  

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının da bir afet haline dönüşmesinde, yangınlara en kısa sürede müdahalede bulunulmuş olunmasına rağmen aynı anda birden fazla yerde yangın çıkmasıyla birlikte mevsim normallerinin üstündeki yüksek sıcaklık düşük nem ve şiddetli rüzgar yangınlara müdahaleyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz şartlar yangınların büyüme ve ilerleme  hızını beklenenlerin çok üzerine çıkarmış  ve  bazı yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirmiştir.

 Ülke ve millet olarak  böylesi bir afette birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yangınlarla mücadele eder iken, sosyal medyada  uzmanı olmayan kişiler tarafından bazı yalan yanlış paylaşımların, yorum ve tartışmaların yapıldığı görülmüştür. Bu tartışmalar hayatı pahasına yangınla mücadele eden orman çalışanlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Bazı kurul üyelerimiz bu süreçte yangın mahallerinde bizatihi bulunmuş ve yangın söndürme çalışmaları esnasında görüş ve önerilerini de mücadele eden ekiplerle paylaşmışlardır. Kamuoyuna böylesi bir bilgilendirme yapılması için ise yangınların kontrol altına alınması beklenilmiştir.

Kamuoyunda çokça tartışılan konular ve cevaplar aşağıda sıralanmıştır.

1- Çıkan Orman yangınlarına orman teşkilatınca hızlı ve etkin müdahale edilmediği;

Ülkemizde orman yangınları ile mücadele görevini yıllardır Orman Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu Genel müdürlük her türlü alt yapısını bu görev kapsamında kurmuş ve geliştirmiştir. Öncelikle, Orman Bilgi Sistemini (ORBİS) kurmuş ve yangın yönetim sistemini de bu yapı üzerine entegre etmiştir. 

Kurulan bu yangın yönetim sistemi yeni gelişim ve teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. Bu sistemle yangına müdahale sürelerinin ortalama 45-50 dakikalardan 15 dakikanın altına düşürüldüğü görülmüştür.

Ülkemizin yangına hassas bölgelerinde Temmuz ve Ağustos aylarında günde ortalama 20-30 adet orman yangını çıkmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tüm hava ve yer ekiplerini bu konsepte göre yerleştirmiş ve çıkan yangınlara 15 dakika içerisinde müdahale eder hale getirmiştir. Yangın çıktığında yangın yerindeki bütün veriler anında yangın yönetim merkezine gelmekte  ve ona göre yer veya hava gücü yönlendirilmektedir.

Yangına hassas Muğla ve  Antalya gibi bölgelerde  aynı bölgede  bir anda 4-5 adet  yangına tüm gücüyle kısa sürede  müdahale edilebilmektedir. Ancak bu rakamların üzerine çıkan yangınlarda güçlerin dağıtılması nedeniyle bazı müdahalelerde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu yıl ki anormal  meteorolojik   şartlar  ilk 15 dakikadaki müdahaleyi bile yetersiz bırakmıştır.

Bunun yanında aynı bölgelerde aynı günlerde 30-40 adet yangınların çıkması güç kaydırmalarını zorlaştırmış ve güçler dağıtılmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca günlerce devam eden yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar da yangınların  kısa sürede büyümesine neden olmuş ve önlenmesini  güçleştirmiştir.

Diğer yandan çıkan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması  dolayısıyla yerleşim yerlerini korumak ve  can kaybına neden olmamak için   yangın söndürme gücünün büyük bir bölümünün yerleşim yerlerinin korunmasına ayrıldığı görülmüştür.   Orman Genel Müdürlüğü gücünü büyük ölçüde bu alanların korunmasına ayırdığından dolayı ormanlara yeterli gücü ayıramamıştır. Buna olumsuz hava şartları da eklendiğinde yangınlar kısa sürede büyümüştür. Marmaris ve Manavgat yangınları bu durumun en tipik örneğidir.

Nitekim 28 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında Türkiye de 299 adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların  %95’i zamanında müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Diğer %5’ lik kısımda ise ekstrem koşullardan ve yukarıda bahsedilen anormal şartlardan dolayı büyümesine mani olunamamıştır.

Bu  afetler karşısında  devletin ve onun adına orman yangınları ile mücadele eden orman teşkilatının yetersiz kaldığı gibi yorumlar hakkaniyetli bulunmamıştır. Bu yöndeki ithamlar hayatları pahasına orman yangınları ile mücadele eden Yeşil Vatan Savunucusu fedakar orman çalışanlarına bir haksızlık olarak değerlendirilmiştir.

 Orman yangınları bazen olumsuz hava ve arazi şartlarından dolayı doğal felaketler haline gelebilmekte ve buna  engelde olunulamamaktadır. Bunun dünyada sayısız örnekleri yaşanmış ve halen de yaşanmaktadır. Önemli olan en az can ve mal kayıplarıyla yangın zararlarını azaltmaktır.  

Diğer yandan önümüzdeki yıllarda da küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, olası orman yangınlarını ve bu yangınların etkilerini arttıracağı varsayımından hareketle Orman Genel Müdürlüğünün alt yapısının insan kaynağı, araç ve ekipmanlar yönünden yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine de inanılmaktadır.

 

 

2- Hava araçlarının ve özellikle de uçakların yetersiz olduğu konusu;

  Ülkemizin dağlık ve kırık arazi yapısı dolayısıyla, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesinde en doğru hava aracının helikopter olduğuna karar verilmiş ve geçmişten bu yana ağırlıklı olarak helikopter kullanılmıştır. Helikopterler her yerden su alabilen, her yere konuşlanabilen, yangın ekiplerinin yangın mahalline intikalini sağlayabilen ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabilen manevra kabiliyeti yüksek hava araçlarıdır.

Bu konseptte paralel olarak her 5 km de bir olmak üzere 4150 adet yangın havuz ve göletleri yapılarak suya ulaşım ve etkinlik arttırılmıştır. Bundan dolayı yangınla mücadelede helikopter ağırlıklı politika izlenmesi yerinde bir karardır. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında da helikopter sayısı ve kapasitesinin de önemli ölçüde artırıldığı görülmüştür.

Bunlara ilaveten başlangıçta uçak adeti 3 iken daha sonra 16 ya çıkarılmak suretiyle hava aracı ihtiyacı yeterli seviyeye getirilmiştir. Ülkemizin dağlık ve kırık arazi yapısı yangınlarda uçak kullanılmasını ve etkinliğini azaltmaktadır. Uçaklar alçaktan su atamadıklarından dolayı etkinlikleri azdır. Ayrıca uçak kullanımında ya hava alanına ya da en az 2 km lik su yüzeylerine ihtiyaç vardır. Bu her yerde mümkün değildir ve bundan dolayı sortileri daha azdır.

Orman yangınlarında kullanılan uçak ve helikopterlerin öteden beri kiralanmak suretiyle temin edildiği bilinmektedir. Orman yangınlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörüsünden hareketle gelecekte kiralama usulü ile temin edilmesinde bazı sıkıntıların olacağı göz önüne alınarak, hava filomuzun ağırlıklı helikopter olmak üzere yerli ve milli olması zorunluluk haline gelmiştir.

Yangın müddetince kamuoyunda yeterli uçağımızın olmadığı ve bundan dolayı yangınların söndürülemediği şeklinde birçok spekülatif haberler yapılmıştır. Bu haberler uçak ihtiyacı ile ilgili beklentileri arttırmış  ve kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebep olmuştur.

Bilinmelidir ki hava araçları yangını söndüren değil, yer ekiplerine zaman ve fırsat sağlayan unsurlardır.  Sadece hava araçları ile  yangınlar söndürülebilseydi ABD ve Rusya’da bu kadar büyük alanlar yanmaz ve bir aydır söndürülemeyen yangınlar olmazdı.

3- Yanan alanların imara açılacağı  konusu;

Ülkemizde yangına hassas alanların tamamının orman kadastro çalışmaları tamamlanmış, sınırları belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bu alanların başka bir amaçla kullanılması hukuken mümkün değildir (Anayasa 169. md.) Yanan alanların orman dışı amaçla kullanıldığına dair bu güne kadar bir örnekte bulunmamaktadır. Bu yöndeki ifadeler kötü niyetli değilse bile gerçeği yansıtmaktan uzaktır.

4- Orman yangınları ile orman alanlarımızın azaltılacağı konusu;

Yıllardır, çeşitli sosyal medya platformlarında, orman yangınları paralelinde ülkemizdeki orman varlığımızın azaldığı kaygısı pompalanmaktadır. FAO dünyada orman varlığını artıran ilk üç ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kabul etmekte iken  kim hangi bilimsel veriye ve envantere dayanarak bunu iddia etmektedir. Ülkemizde her 10 yılda bir orman envanterleri yenilenmektedir. Bu envanterlerde orman varlığımızın hem alansal olarak hem de ağaç serveti olarak arttığı  görülmektedir. Ülkemizi bu yöndeki yanlış bilgilerle küçük görmeye ve göstermeye kimsenin hakkı olmamalıdır.

 

5- Yanan alanların tekrar ormanlaştırılması sürecinde  meyve ağacı dikiminden hiçbir müdahale yapılmamasına kadar uzanan değişik görüş, öneri ve fikirler;

Sürdürülebilir ormancılık ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere  üç ana ilke üzerinde yürütülmektedir. Yanan alanların yeninden ormanlaştırmasında da bu üç ana ilke esas alınmalıdır.

Bu ilkeler çerçevesinde ormanları planlamak ve yeni ormanlar kurmak uzmanlık işidir. Bu konuda yetkili ve sorumlu olan tek kurum Orman Genel Müdürlüğü, konunun uzmanları ise Orman Mühendisleridir.

Orman Genel Müdürlüğü yanan ormanların ve mevcut ormanların yangına dayanıklı hale getirilmesi projesini (Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projeleri -YARDOP) uygulamaya koymuş ve bu proje uluslararası da  kabul görmüştür.

Yanan alanlardaki Kızılçam bölgenin vazgeçilmez bir doğal bitki örtüsü olup hakim ağaç türüdür. 23 milyon yıldır Anadolu’da var olan Kızılçam aynı zamanda Türk Çamı olarak da tanımlamaktadır. Kızılçam sıcak-kurak iklim koşullarına yüksek derecede uyum sağlamış olup, bir yandan yangına dayanıklılık özellikleri gösterirken, bir yandan da yangından sonra ormanların sürekliliğini garanti altına alacak kozalak ve tohumlara sahiptir. Yangın bu ağacın biyolojisinin bir parçasıdır. Kızılçam aynı zamanda bölgenin ve ülkemizin odun sanayisinin vazgeçilmez hammadde kaynaklarındandır.

Yanan alanların yeniden ormanlaştırılması konusu uzman ormancılara bırakılmalıdır. Bu alanlarda yapılacak  detaylı arazi etütleri sonucunda doğal haline bırakılacak alanlar, dikilecek-ekim yapılacak alanlar ve yangına dayanıklı türlerin dikileceği alanlar belirlenecektir. Bu işlemlerin bir yıl içerisinde bitirilmesi OGM’nin en önemli görevlerinden birisidir. Kurulumuz bu sürecin takipçisi olacaktır. Bu konuda  Orman Genel Müdürlüğü yeterli bilgiye ve tecrübeye sahiptir ancak ihtiyaç duyduğunda ilgili akademisyenlerden  teknik  destek de almalıdır.

6- Orman yangınlarında yangın eğitimi ve donanımı olmayan kişilerin yangın alanlarına alınmaması konusu;

 Orman yangınları ile mücadele ağır ve tehlikeli işlerdendir, eğitim ve tecrübe gerektirir. Aksi takdirde bu durum önemli can kayıplarına neden olabilmektedir. Acı örnekleri de maalesef son dönem orman yangınlarında yaşanmıştır. Orman yangınlarının meydana geldiği aktif yangın sahalarına gönüllülük esasına dayalı olarak yeterli eğitim ve donanıma sahip kişilerin alınması uygun olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.  25/08/2021 

 

                                                                       Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu Adına

                                                                                            Osman KAHVECİ           

                                                                                                Kurul Başkanı

 

 

Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu

 

 

  

              Osman KAHVECİ                                                Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU        
                     Orman Yüksek Mühendisi                                                                          KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
    Orman Yetiştirme ve Ormancılık Politikaları Uzmanı                                                                  Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi                                                                                                                                                                                        

                      Başkan                                                                           Başkan Vekili         

 

 

 

           Prof. Dr. Hüseyin DİRİK                                            Mustafa KURTULMUŞLU
     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi                                                            Orman Yüksek Mühendisi                                                           
           Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi                                                         Orman Yangınları İle Mücadele Uzmanı

                       Üye                                                                                      Üye

 

 

                                                                                                         

           Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK                                          Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU
               Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi                                                    Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
   Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi                      Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

                              Üye                                                                                   Üye         

 

 

 

          İbrahim ÇİFTÇİ                                                           Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL  
                  Orman Mühendisi                                                                     Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi
          Üretim ve Pazarlama Uzmanı                                                                Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

                              Üye                                                                               Üye

 

 

        Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU                                       Nurettin DOĞAN
     
KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği                                                Orman Yüksek Mühendisi                                                                                                                                                                  Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi                              Orman Yangınları İle Mücadele Uzmanı

                      Üye                                                                                 Üye

 

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu Bilgi

 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuzca 16.08.2021 tarihinde Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu kurulmuştur.

Kurulumuz dört teknokrat ve altı akademisyen olmak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Osman KAHVECİ (Orm.Yük.Müh.) Başkan

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU  Başkan Vekili

Mustafa KURTULMUŞLU (Orm. Yük. Müh.)  Üye

İbrahim ÇİFTÇİ (Orm. Müh.)  Üye

Nurettin DOĞAN (Orm. Yük .Müh.) Üye
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU Üye
Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU  Üye
Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
   Üye          

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK Üye
Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL  Üye

- 25.08.2021 tarihinde OMO Ormancılık Politikalar ve Bilim  Kurulu tarafından, odamız genel merkezinin ve kamuoyunun en doğru şekilde  bilgilendirilmesi amacıyla, ülkemizin  Akdeniz ve Ege bölgelerinde 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları  hakkında ön inceleme raporu hazırlanarak odamıza sunulmuştur.

-Ülkemizde son dönemlerde gerçekleşen büyük orman yangınları ve sel olaylarının bilimsel ve teknik bakımdan incelenmesi ve raporlanması amacıyla kurul üyelerinden oluşan bir heyet 26.08.2021 tarihi itibariyle ilk yangınların meydana geldiği  Antalya ilimizden başlayarak akabinin de Muğla ilimizde çalışmalar yapmak üzere yangın sahalarında bulunmaktadırlar.26/08/2021

 

 

 

 
Bu haber 779 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI